Borgerforeningen kommenterer landdistriktspolitik

Viborg Kommune har sent oplæg til landistrikstspolitik i høring, og på Sparkær Borgerforeningens generalforsamling tirsdag var der stor opbakning til, at det skulle fremsendes ideer og forslag til oplægget.

Det er nu sket, og du kan se kommentarerne her.

/hp
Lagt på nettet 03.03.2011 (22:45)