Toget standsede ikke...

...da Sparkær Lokalråd og Borgerforeningen i dag officielt holdt åbningsfest for "Trinbrædtet" i Sparkær. Omkring 100 var mødt op på byens nye plads med borde og bænke.

Men håbet om, at det sker, lever stadig. Det fremgik af den åbningstale, som det lokale byrådsmedlem Torsten Nielsen (billedet) holdt. Han gennemgik kort forløbet af ansøgninger og forhandlinger gennem de seneste 7 år, som nu er gået, siden en lokal gruppe begyndte at arbejde på at få toget til at stoppe igen i Sparkær.

- Vi har haft hele 3 ansøgninger sendt ind til de statslige myndigheder, men hver gang fået afslag - pudsigt nok med underskrift af den samme embedsmand. Viborg Kommune har gjort meget for at bakke op, men selv om tidligere borgmester Johs. Steensgaard overfor en departementschef har forklaret, at Viborg Kommune har afsat midler til etableringen af standsningsstedet, så var det det samme svar, vi fik, forklarede Torsten Nielsen og kaldte denne åbning for "Trinbrædt 1".

For han tror stadig på, at der kommer en åbning, som han så vil kalde "Trinbrædt 2". Viborg Kommune er som bekendt gennemskåret af Struer- Langå banen i retning vest/øst, og på den strækning arbejder man nu på at få etableret såkaldte regional- eller lokalruter.

- Vi er i gang med at diskutere en rute mellem Skive og Bjerringbro med stop ved flere mindre byer, f.eks. Sparkær og Ravnstrup. Det vil give hurtige lokale forbindelser til både Bjerringbro, Viborg og Skive, samtidig med at sådan en løsning kræver langt mindre omkostningstunge etableringer af standsningssteder - ca. 1,5 mio. i stedet for ca. 5 mio. kr., forklarede Torsten Nielsen.

Han kunne nok engang ikke love hvornår det sker, men er stadig optimist og forventer, at Sparkær på et tidspunkt kan holde en ny åbningsfest - denne gang af "Trinbrædt 2".

Se flere billeder her.

/hp
Lagt på nettet 15.06.2014 (14:30)