Info om hjertestarteren

Her er den så - på hjørnet af Medborgerhuset, Langgade 30 i Sparkær.

Nedenfor kan du se de personer, som du kan kontakte, hvis du får brug for hjertestarteren. Der vil endvidere ligge en liste med navnene i kassen til hjertestarteren.

Se folder fra Dansk Folkehjælp, som er omdelt i Sparkær.

Kontaktpersoner hjertestarter

Navn

Telefon

Dorthe Pedersen

22 75 60 64

Peder Lervad

29 90 52 91

Morten Brøndum

24 42 65 55

Bodil Kjær Jørgensen

27 52 50 94

Christoffer Dahl

41 62 60 89

Lone Sørensen

40 14 87 25

Christina Trankjær

40 24 54 60

Elvi Engelsmann

61 60 25 45

Jette Bech

22 21 38 23

Ivan Bakholdt

22 44 11 12

Johnny Weller

60 16 57 87

Benjamin Christensen

27 82 56 90

Mogens Schmidt

40 55 29 71

Frank Lauridsen

40 45 70 88

Henriette Lauridsen

21 64 61 74

Tommy Kristiansen

60 11 78 88

Morten Daa

40 30 29 98

Bjarne Gade

60 29 55 40

Tom Østerdal

31 24 47 92

Ruth Brøndum

40 19 53 19

Lene Schmidt

40 55 29 71

H. P. Johansen

21 75 43 17

Michael Højgaard Jensen 30 65 68 18

/hp
Lagt på nettet 20.09.2017 (17.40)