Sparkær Lokalråd

”Sparkær Lokalråd”, som det rettelig hedder, blev dannet som en udløber af borgermødet tilbage i februar måned, hvor ca. 170 var samlet i forsamlingshuset for at drøfte Sparkærs fremtid. De tre medlemmer Margit Pedersen, Michael Olesen og Niels Povlsen er udpeget af Samarbejdsudvalget

Første konkrete opgave for lokalrådet her i foråret har været at udarbejde en borgerplan for Sparkær – en plan der fortæller om, hvad der lige nu rører sig, og hvad der tænkes fremover. Som eksempler kan nævnes genopstandelsen af plejehjemmet, togstandsning mv. Du kan selv se hele borgerplanen på www.viborger.dk.

- Ellers er vores rolle at støtte initiativer og ideer i byen og formidle kontakt til Viborg Kommune. Vi er ikke et ”bestemmende” forum, men vil gerne yde støtte og hjælp til at fremme af gode ideer, og være med til at koordinere tiltagene i byen, fortæller Niels Povlsen fra lokalrådet.

Han kan i øvrigt afsløre, at gruppen lige nu arbejder på at få lavet en brochure, som er beregnet til tilflyttede, så de kan få et indtryk af, hvad byen kan tilbyde. Det er ret aktuelt nu, hvor Viborg Kommune har sat 6 grunde ved Billingevej til salg.

Kontakt til lokalrådet:

Lokalrådet lokalraadet@sparkaer.dk 

Margit Pedersen

86 64 55 40

gravhojen13@city.dk

Michael Olesen

20 33 51 85

mso@energimail.dk

Niels Povlsen

51 18 77 90

niels@nipo.dk


Sparkær Lokalråd. F.v. Niels Povlsen, Margit Pedersen og Michael Olesen