Sparkær anno 1787

Fjends Egnshistoriske Forening har netop udgivet deres forårsskrift, og heri er en længere beretning om de forskellige sogne i Fjends Herred tilbage i 1787. Oplysningerne baseres på folketællingen i 1787, og om Sparkær kan man læse følgende:

"Sparkær sogn/Nr. Borris sogn (Borrits sogn) med 66 indbyggere, herredets absolut mindste sogn, består af Sparkær Bye, Borrisgaard og Ll. Torup. Om sognet oplyses, at "udi dette sogn brændes ligeledes en stor Deel sorte Gryder og Jydepotter, som sælges til skippere og udføres vidt omkring med Fordeel".

Sognets befolkning, der bor i 13 husstande, tæller ud over folk knyttet til landbruget i Sparkær (10 husstande med 45 indbyggere): 1 skrædder.

I 6 af sognets husstande er ansat i alt 10 tjenestefolk. Det største hushold findes på en gård i Ll. Torup med 3 tjenestekarle og 1 tjenestepige.

Tilsyneladende sker der ikke større forandringer i sognet i de følgende mange til til og med århundredeskiftet, men folketallet stiger med 39 til 105 personer. Den største forøgelse (34) finder sted i Sparkær."

Er du interesseret i at høre mere om Fjends Egnshistoriske Forening - evt. blive medlem, så kontakt formand Inga Pedersen, 9754 51 22, inga-lindgaard@fiberpost.dk

/hp
Lagt på nettet 06.01.2010 (19:30)