Billedudstilling, Pastor Vallantino og spaghetti

Formanden for menighedsrådet Else Th. Pedersen har sendt sparkaer.dk denne beretning om spaghettigudstjenesten den 24. februar:

"Det var med spænding, jeg bevægede mig op til kirken den 24. februar. Jeg var spændt på at se alle billederne, som børnene fra minikonfirmanderne havde lavet. Jeg var også spændt på at møde Pastor Valantino fra Berlin. Bare han nu ikke kun snakker tysk, for så ville jeg få store problemer med at forstå, hvad han sagde.

Gudstjenesten startede rigtig flot med at børnene tændte lys i lysgloben. Efter at børnene fik lov til at fortælle Kirsten, hvad de 9 bedeslag står for, ventede vi spændt på, om der nu også var 9 bedeslag. Det var der heldigvis.

Efter første salme, blev billedudstillingen gennemgået af Kirsten og børnene. Det var en meget flot udstilling, hvor børnene havde tegnet og malet forskellige dyr. Mon ikke historien om Noah´s ark har været inspiration til denne udstilling. En rigtig flot udstilling. (Se billeder nederst på siden)

Efter endnu en salme kom Pastor Valentino på prædikestolen. Pastor Valantino fortalte lidt om misundelse, hvorfor han spurgte Kirsten, om hun ikke lige kunne starte hans ghettoblaster. Kirsten fik startet ghettoblasteren, og så hørte vi ”Sørens far har penge”. Efter denne sang fik Pastor Valantino Kirsten til at læse en historie om Kain og Abel. En drabelig historie om, hvordan det kan gå, når misundelse får lov at accelerere.

Kain dræbte sin broder Abel i misundelse over, at Gud tog imod Abels offergave, men afviste Kains. Efter drabet siger Gud til Kain, at han for denne udåd skal være fredløs og flygtning, men siger samtidig, at ingen må slå Kain ihjel.

Pastor Valantino snakkede om, at man ikke skulle være misundelig, men jeg tror måske også, at Pastor Valantino var lidt misundelig på Kirsten, for han sagde, at Kirstens præstekjole var meget flottere end hans lange bukser og slidte sko. Ja, han gik endda så vidt, at han med en lidt hånlig stemme sagde: ”Mon ikke Kirstens præstekrave ville tage skade i regnvejr”.

Pastor Valantino fik lært både børn og voksne lidt om misundelse og hvilke konsekvenser  dette kan have. Pastor Valantino var en meget sød og fin præst, som børnene var meget optaget af, og så snakkede han heldigvis dansk.

Det var en rigtig flot gudstjeneste, hvor børnene fik lov til at deltage aktiv. Det var en meget god oplevelse. Efter gudstjenesten blev der serveret spaghetti og kødsovs.

Hilsen fra
Else Th. Pedersen"

/hp
Lagt på nettet 07.0.32.2010 (10:55)