Skt. Hansbål ved Idrætspladsen/Billingeparken

Borgerforeningen inviterer igen i år til Skt. Hansbål ved Idrætspladsen/Billingeparken. Ikke overraskende er det onsdag den 23. juni, og det hele starter med fakkeloptog gennem byen med start ved Medborgerhuset i Langgade.

Det sker kl. 19.30, og herefter bevæger en forhåbentlig stor flok af børn og voksne sig gennem byen og ned på pladsen, hvor der er båltale ved byrådsmedlem Torsten Nielsen (mon han vil fortælle, hvornår toget standser?).

På pladsen kan der købes kaffe og kage, ristede pølser og en øl eller en vand. Og der skulle også være snobrød til børnene.

Borgerforeningen håber på stort fremmøde.

/hp
Lagt på nettet 14.06.2010 (22:30)