Nyt menighedsråd på plads

I aften (torsdag) var der orienterings- og opstillingsmøde i præstegården til det menighedsråd, der skal fungere de næste 4 år. Aftenen indledtes med et orienteringsmøde, hvor formanden for det nuværende menighedsråd Karen Ladefoged gav en orientering om arbejdet i et menighedsråd, og samtidig omtalte noget af det, menighedsrådet havde arbejdet med de seneste 4 år.

Her nævnte hun blandt andet, at der var sket udskiftninger på personalefronten med blandt ansættelse af en kordegn, ny organist, samt ny graver og medhjælper. Endvidere etablering af automatisk ringning i Gammelstrup og renoveringsarbejder på kirkegårdene.

Herefter informerede sognepræst Claus Muld om selve valget, herunder regler, valgret, valgbarhed, sognetilhørsforhold og meget mere. Sparkær og Gammelstrup har et fælles menighedsråd, men det er to selvstændige sogne, og derfor skal der laves to lister - en for Sparkær og en for Gammelstrup. Egentlig skulle der efter antal beboere med medlemskab til folkekirken kun vælges i alt 5 til det nye menighedsråd, men menighedsrådet har søgt og fået dispensation, så der kan vælges 6, 4 fra Sparkær og 2 fra Gammelstrup.

Efter en kaffepausen var det så tid til selve opstillingsmødet, som Leif Sørensen ledte de 23 fremmødte igennem. Og uden dramatik fandt forsamlingen frem til følgende to lister:

Sparkær Gammelstrup
Lone Friis Hansen (Genopstiller) Jytte Dalgaard (Ny)
Annalise Kristensen (Genopstiller) Henrik Jakobsen (Ny)
Poul Toft (Ny)
Else Th. Pedersen (Ny)
Suppleanter: Suppleanter:
Inge Lise Hald Ketty Kamstrup
Gitte Johansen
Elvi Engelsmann

Hvis ikke, der kommer en eller flere nye lister inden den 30. september 2008 kl. 19.00 er de nævnte personer valgt. Indleveres der mere end en liste, skal der være valg tirsdag den 11. november 2008.

Eventuelle nye lister kan afleveres fra den 23. september kl. 19.00 til 30. september kl. 19.00 på kirkekontoret i Stoholm eller til Leif Sørensen, Østervang 20 i Sparkær. Kandidatlister kan fås ved henvendelse de to steder.

Det nye menighedsråd træder i funktion fra 1. søndag i advent.

/hp
Lagt på nettet 11.09.2008 (22:20)