Menighedsrådsvalg 2008

Der er valg til menighedsrådet her i efteråret, og valget gælder for en 4-årig periode. Gammelstrup Sogn og Sparkær Sogn har fælles menighedsråd. Det nye råd skal bestå af 2 medlemmer fra Gammelstrup og 4 medlemmer fra Sparkær. Herudover er præsterne medlemmer af menighedsrådet.

Fra Gammelstrup stopper de nuværende medlemmer, så der skal to nye til. Her fra Sparkær skal der også findes to nye medlemmer, da to af de nuværende er villige til genvalg.

Vi opfordrer sognenes borgere til at deltage i orienterings- og opstillingsmødet og bakke op om de personer, der vil gå ind og gøre et stykke arbejde for vores kirke og de aktiviteter, der er omkring kirken.

Orienterings- og opstillingsmødet er torsdag den 11. september kl. 19.30 i konfirmandstuen i Sparkær Præstegård.

Efter orienteringsmødet er der kaffe og herefter mulighed for at afholde opstillingsmøde, hvor der kan opstilles kandidatlister.

Kandidatlister skal indleveres tidligst den 23. september kl. 19.00 og senest den 30. september kl. 19.00.

Bliver der kun indleveret en kandidatliste, vil personerne på denne liste være valgt. Er der flere lister, skal der være valg, som finder sted tirsdag den 11. november 2008.

Det nye menighedsråds funktionsperiode starter den første søndag i advent, altså søndag den 30. november 2008.

01.09.2008
Karen Ladefoged Poulsen
Formand for Sparkær/Gammelstrup Menighedsråd