Menighedsrådet konstitueret

Torsdag aften holdt det nyvalgte menighedsråd for Sparkær/Gammelstrup sit første møde, og rådet konstituerede sig således:

Lone Friis Hansen: Formand

Jytte Dalgaard: Næstformand og kirkeværge i Gammelstrup

Anna Lise Kristensen: Kirkeværge i Sparkær

Henrik Peder Jakobsen: Kasserer

Else Thorsager Pedersen: Sekretær

Poul Toft: Kontaktperson

Bygningssagkyndig er Poul Toft, og underskriftsberettiget er Henrik Jakobsen.

Det nyvalgte menighedsråd træder i funktion ved kirkeårets begyndelse søndag den 30. november 2008.

/hp

Lagt på nettet 28.11.2008 (21:30)