Fra Borris til Sparkær Kirke

En opringning fra webmasters nabo 4. juledag har inspireret til at delagtiggøre sparkaer.dk's læsere i historien om Sparkær Kirke, som går godt 100 år tilbage. Årsagen til opringningen var en livlig diskussion om, hvornår Sparkær Kirke er bygget, hvem der stod for byggeriet og meget mere. Alt dette kunne undertegnede uden problemer svare på, da huset er i besiddelse af en smuk lille pjece om kirkens tilblivelse og liv i 100 år.

Den er skrevet og tilrettelagt af tidligere sognepræst Karen Greve i 2003, og en opringning til Karen 5. juledag gav heldigvis det resultat, at hun havde gemt pjecen i en elektronisk udgave, som straks ankom med posten dagen efter på en CD-Rom. (Heldigvis dagen før postkassen røg i luften)

Så læs her pjecen om Sparkær Kirke, inden du evt. indgår væddemål om den.

Sparkær Kirke (PDF-format)

Det kan i øvrigt oplyses, at naboen var ovenpå i den videre diskussion, og hovedmodstanderen var da også fra Mønsted - så denne gang en hjemmesejr, da familiens årlige julekomsammen foregik i Medborgerhuset.

Du kan også læse en kort beskrivelse af Gammelstrup Kirke - også med Karen Greve som forfatter.

Gammelstrup Kirke (PDF-format)

/hp
Lagt på nettet 02.01.2009 (17:00)