Kirkelige aktiviteter i eftersommeren

Sognepræst Kirsten Krab Koed fortæller om følgende aktiviteter i august/september:

Søndag den 22. august kl. 14.00 er der den efterhånden traditionelle gudstjeneste i præstegårdshaven med efterfølgende kaffe.

Søndag den 12. september er der høstgudstjeneste i både Sparkær og Gammelstrup kirker. Herom skriver Kirsten Krab Koed: 

Høstgudstjeneste i Sparkær og Gammelstrup kirker

Søndag den 12. september fejrer vi høstgudstjeneste i Sparkær og Gammelstrup Kirker. Vi begynder med en høstgudstjeneste i Sparkær Kirke kl. 9:15; dernæst er der høstgudstjeneste i Gammelstrup Kirke kl. 10:30. Efter disse to høstgudstjenester serverer Sparkær og Gammelstrup fælles høstfrokost for sognene i konfirmandstuen ved Sparkær Præstegård. Tag høstglæden med!
Sparkær og Gammelstrup menighedsråd

Og endelig er der den søndag den 26. september kl. 15.00 gudstjeneste med overskriften "Fyld Danmarks kirker" - læs mere herom senere.

/hp
Lagt på nettet 18.07.2010 (19:45)