Sparkær IF søger kasserer

Der er generalforsamling i Sparkær Idrætsforening tirsdag den 24. februar 2009, og her skal der vælges en ny kasserer. Den nuværende Ann Hauge Pedersen, der har bestridt den vigtige post i 4 år, meldte allerede via en artikel i Sparkær Idræt i september 2008 ud, at hun stoppede ved den kommende generalforsamling. Hun beskrev her, hvordan det er at være kasserer i Sparkær IF, og bestyrelsen håbede så, at det ville få en ny kasserer til at melde sig på banen.

- Det skete da også, men vedkommende (som dog ikke var fra lokalområdet, red.) har efterfølgende meldt fra, og det betyder så, at vi her og nu er på bar bund. Vi er er godt klar over, at tiden er knap, men vi appellerer til, at evt. interesserede henvender sig, så vi kan få en skan om, hvad det indebærer at være kasserer, fortæller Sparkær IF's formand Morten Busk (tv).

Han oplyser til sparkaer.dk, at bestyrelsen er åben for flere muligheder, herunder at kassereren evt. kan fungere uden for bestyrelsen. Det kræver dog en vedtægtsændring, så skal det være den løsning, så skal tingene på plads i god til inden generalforsamlingen.

- Vi kan simpelthen ikke undvære en kasserer, som er den, der sikrer den daglige pengestrøm og holder foreningen i gang økonomisk, så jeg håber inderligt, at nogen melder sig på banen, slutter Morten Busk, der kan kontaktes på telefon 41 60 53 56.

Set fra denne stol en blæsende januardag må det være en falliterklæring for det lille samfund, hvis der ikke findes en person, der vil være med til at holde byens største forening i gang. Der snakkes meget om, at vi skal stå sammen (og det er vi rigtig gode til), når vi trues udefra af skolelukninger, plejehjemslukninger, manglende togstandsninger m.v., men hvad er det værd, hvis vi ikke vil yde en indsats for at få tingene til at fungere i byen.

Vi kan fylde forsamlingshuset til borgermøder, vi kan fylde Sparkær Skole, når Børne- og Ungdomsudvalget kommer på besøg, men når man begynder at kikke på de folk, der arbejder lokalt i foreningerne, så får man en fornemmelse af, at der i Sparkær og omegn må være mange flere, der sidder med nogle kompetencer, de godt kan bidrage med - f.eks. som kasserer i Sparkær IF. Det behøver altså ikke være "Tordenskjolds soldater" hele tiden.

Så kom ud af busken og meld jer - det er jo også en glimrende måde at blive integreret på og lære nye mennesker at kende.


/hp

Lagt på nettet 11.01.2009 (13:20)