Kassererskifte på stilfærdig generalforsamling

Der var hverken stort fremmøde eller stor spørgelyst, da Sparkær IF onsdag afviklede den årlige generalforsamling i klubhuset. Kun 16 havde fundet det attraktivt med lidt godt til ganen og efterfølgende generalforsamling. Skuffende - men tilsyneladende standarden i 2011!

Formand Morten Busk redegjorde for de sportslige aktiviteter i årets løb, og fremhævede bl.a. fodboldspillernes oprykning til serie 3, kæmpe tilslutning til det nye zumbainitiativ i gymnastikafdelingen, god tilslutning til ungdomsfodbolden m.m.

Kasserer Anne-Sofie Brøndum (der i øvrigt blev afløst af Karen Margrethe Stilling) måtte fremlægge et regnskab, der viste et underskud på ca. 20.000 kr., men det var der flere gode forklaringer på, bl.a. store udgifter på klubhuset og manglende sponsorindtægter. Foreningens økonomi som helhed er dog fin.

Mogens Pedersen byttede en bestyrelsespost ud med en suppleantpost, mens Ulla Bøge lev genvalgt. Og så blev en række udvalgsposter besat.

Harry Mortensens Mindepokal fik i år til Johnny Holm, for hans store arbejde med ungdomsfodbolden gennem flere år. Herunder t.v. sammen med formand Morten Busk.

/hp
Lagt på nettet 26.02.2011 (10:25)