Generalforsamling i "Festforeningen"

Vidste man ikke bedre, skulle man tro, at der var tale om en festforeningen, da formand Leif Christensen aflagde beretning på Sparkær Borgerforenings generalforsamling tirsdag aften i Medborgerhuset. Juletræsfest, Skt. Hansfest, Billingefest, Søfest, Høstfest er nogle af de aktiviteter foreningen har været medarrangør af i 2010.

Men der sker mere end det. Først og fremmest er Borgerforeningen administrator af Medborgerhuset, og her er blev der i 2010 brugt mange penge på vedligeholdelse - bl.a. ca. 50.000 kr. til det nye toiletrum. Foreningen holder også Søparken, ligesom der igen var rengøring af by og omegn i foråret. Det gentages i år lørdag den 26. marts.

Foreningen har 108 medlemmer og en solid økonomi - så god, at man opfordrer borgere/foreninger til at søge om tilskud til projekter, der kan gavne byen. Af andre emner, der blev drøftet af forsamlingen på 14, kan nævnes flytning af de to containere fra trekanten over for købmanden. Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at kontakte Forsamlingshuset, for at få dem flyttet om i den del af byen.

Viborg Kommunes debatoplæg ang. landistriktspolitik gav anledning til en længere drøftelse, og der var opbakning fra generalforsamlingen til, at der inden fristen den 4. marts indsendes kommentarer til oplægget - bl.a. ang. grundpriser, større adgang til private udstykninger, off. transport, herunder togstandsning m.m.

Endelig var der under evt. en snak om Forsamlingshusets fremtid, som ligger mange på sinde.

Valgene blev hurtigt overstået. Der var genvalg til bestyelsesmedlemmerne, Gunvor Langhoff, Tommy Kristiansen og Ruth Brøndum. Suppleanter blev Jørgen Christensen og Bjarne Mackenhauer.

Læs mere om Borgerforeningen her.

/hp
Lagt på nettet 01.03.2011 (22:15)