"Det går strygende" 

Sådan indledte formand Leif Christensen sin beretning, da Sparkær Borgerforening onsdag aften holdt generalforsamling i Medborgerhuset. Og netop Medborgerhuset er en at de mange aktiviteter foreningen er involveret i. Det er Borgerforeningen, der står for udlejning og vedligeholdelse af huset, hvortil Viborg Kommune yder et årligt tilskud.

I 2009 er der ikke sket de store tiltag, men dog nyt gulv i entreen og lidt malerarbejder. Til gengæld er det her i starten af 2010 blevet til et helt nyt flot badeværelse, som bestyrelsen + Vita og Jørgen har renoveret. Næste større opgave bliver køkkenet.

Ellers kunne formanden liste en række vellykkede arrangementer op, hvor Borgerforeningen enten selv har stået som arrangør eller deltaget i sammen med andre foreninger - f.eks. Byfesten, Sct. Hans, Søfesten, Høstfesten, Juletræsfesten, Julebelysning m.v.

Af nye tiltag i 2010 nævnte han, at Borgerforeningen bliver inddraget i at få fremstillet en trailer til byens flagstænger, og i den anledning blev efterlyst en garage eller lignende i byen, hvor den kan parkeres med stængerne. 

Kasserer Gunvor Langhoff fremlagde hele to regnskaber, idet der aflægges et specielt regnskab for Medborgerhuset. Begge regnskaber blev godkendt uden debat, og i begge kasser er der en solid beholdning. Medlemstallet er på 103.

Valgene gik hurtigt. Leif Christensen og Bjarne Gade blev genvalgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Jørgen Christensen og Bue Sørensen, mens Erik Jensen blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt blev det aftalt, at årets "Ren by Sparkær" er lørdag den 17. april, når sneen forhåbentlig er væk. Endvidere efterlyste aftenens dirigent Knud Olesen en person mere fra Sparkær, der vil følge med ham i landsbyrådet - evt. interesserede kan henvende sig til Knud.

Togstandsningen og spakaer.dk blev også kort drøftet, og det hele sluttede med kringle og en fantastisk lagkage, frembragt af Ruth Brøndum Madsen.

Læs mere om Sparkær Borgerforening her.

/hp
Lagt på nettet 23.02.2010 (22:00)