Teaterfolket vil have amfiscenen

Etablering af amfiscenen i Billingeparken blev hovedtemaet, da Sparkær Amatørteaterforening den 3. marts holdt generalforsamling i Medborgerhuset med et meget begrænset fremmøde - kun en enkelt ud over bestyelsen.

- Heldigvis har det ikke været et problem at finde et nyt bestyrelsesmedlem efter Else Pedersen, der ikke ønskede at genopstille til posten. Nyt medlem blev Anni Hougaard, og både Anne Dalgaard og jeg selv modtog genvalg, fortæller formand Christina Have Trankjær.

Hun kunne fortælle, at året har budt på mange nye udfordringer grundet det store arbejde omkring den kommende amfiscene. Besøg i "Mariehaven", flere møder om materialevalg, priser - et projekt der stadig skal arbejdes videre med. Bestyrelsen vil lige nu arbejde videre med det overskud, den fik fra sidste års byfest på at få lavet et fundament til scenen.

- Selve overdækningen ser vi os nødsaget til at udsatte lidt grundet økonomiske aspekter. Vi har desværre ikke haft det store held i vores ansøgninger hos flere fonde. Vi fortsætter kampen, da den flotte amfitrappe bestemt fortjener en ligeså flot scene - og i samme omgang og endnu engang mange tak til alle for deres store instans på at lave trappen, lød det fra formanden.

Hun fortæller også, at bestyrelsen er konstitueret således:

Formand: Christina Have Trankjær
Kassere: Lisbeth Madsen
Sekretær: Anne Dalgaard
Medlemmer: Per Pedersen og Anni Hougaard


/hp
Lagt på nettet 08.03.2011 (20:15)