Bestyrelsen i amatørteaterforeningen fortsætter

Det blev blev resultatet af generalforsamlingen den 3. marts 2010 i Medborgerhuset. Formand Christina Have Trankjær har sendt sparkaer.dk denne beretning fra generalforsamlingen:

"Der var ikke voldsomt stort fremmøde til Sparkær og Omegns Amatørteaterforening - 3 udover bestyrelsen, men ikke desto mindre en god generalforsamling med både gode ideer/forslag og hyggeligt samvær.

Både formandens beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

På valg var Per Pedersen og Lisbeth Madsen, som begge modtog genvalg, og bestyrelsen konstituerede sig som ved sidste valg.

Lige nu arbejder bestyrelsen med at finde det rigtige stykke til årets Billingefest, og beder derfor folk, der har lyst til at være med (om det på scenen, udenfor scenen, hjælpe med kostumer eller kulisser), henvende sig til bestyrelsen snarest.  Vi begynder at øve til årets stykke  lige efter påske.

På generalforsamlingen blev blandt andet drøftet, hvad vi kunne gøre for at trække byens unge mennesker med ind i teaterets verden. Det er noget vi i de kommende år vil arbejde videre med. Skulle der nu sidde nogle unge mennesker, der kunne tænke sig eller overvejer at spille teater, lave kostumer, lave scene mm, vil bestyrelsen meget gerne høre fra jer. Ligeledes skulle der sidde en person, som kunne have lyst til at arbejde med et teaterstykke omkring børn/unge, vil vi også gerne høre fra jer.

Derudover vil bestyrelsen i det kommende år arbejde videre med at søge fonde m.h.p. økonomi til det nye amfiteater.  På mødet blev der også offentliggjort, at et evt. overskud fra årets byfest ville tilkomme amfiteateret. Vi  i bestyrelsen håber herved, at dette er startskuddet til påbegyndelsen af amfiteatret."

Formand 
Christina Have Trankjær

/hp
Lagt på nettet 07.03.2010 (22:55)