Nu sker der noget i Forsamlingshuset
Det har været længe undervejs, men nu sker der noget med renoveringen af Sparkær Forsamlingshus.Mandag aften havde bestyrelsen inviteret til orientering om de påtænkte projekter, ligesom man efterlyste ideer til andre forbedringer. Modsat borgermødet for godt et års tid siden, så har man nu en helt anden økonomisk baggrund for at starte. Formand Erik Tranders fortalte om indhentning af tilbud på forskellige arbejder og om den samlede økonomi til projekterne.

- Vores 1. prioritet er at få taget udskiftet og gulvet i salen repareret, og det vil tilsammen koste godt og vel 100.000 kr. i materialer, hvis vi tager de billigste tilbud, nævnte Erik Tranders. Den pris er så forudsat, at arbejdet udføres ved frivillig arbejdskraft. Det nye tag kommer til at bestå af sorte betonsten, og isoleringen bringes op til 150 mm. Gulvet i salen skal slibes helt ned og bygges op igen med ny lak. 

Og det frivillige arbejde har man også godt styr på. Ole Nielsen, der er en af tovholderne rent håndværksmæssigt, har aftale med 10 tømrere, der er klar til at hjælpe, men herudover efterlyser man flere hjælpere, der vil tage fra og bære til, når det gamle tage skal ned og det nye op. Her behøver man ikke en håndværksmæssig baggrund, men bare viljen til at bruge en weekend eller to.

Interesserede må meget gerne melde sig til Erik Tranders på telefon 25 57 30 37.

Arbejdet med tag og gulv går allerede i gang i uge 30, og det første store hug skal tages i weekenden 6.-8. august. Det betyder så, at lotterispillet må aflyses en enkelt uge - nemlig uge 31 - for at gulvet kan repareres.

Ud over de to konkrete projekter har bestyrelsen også indhentet tilbud på en ny fortrappe, der er ved at smuldre væk. Endvidere var der et stort ønske om at få noget gjort ved toiletterne - primært dametoiletterne, men en helhedsløsning, hvor herretoiletter flyttes op blev også drøftet. Endelig skal kloakforholdene bringes i orden - her lavede man en midlertidig løsning i vinteren.

Erik Tranders oplyste, at Forsamlingshuset aktuelt råder over en kapital på ca. 200.000 kr., lidt afhængig af, hvad årets Billingefest giver i overskud. Herudover har man tilsagn om et banklån, men det vil man kun gøre brug af, hvis det bliver nødvendigt.

- Her og nu ligger det fast, vi går i gang med tag og gulv, lød det som afsluttende bemærkning fra formanden.

Yderligere oplysninger:
Erik Tranders - 25 57 30 37

/hp
Lagt på nettet 04.07.2011 (22:05)