Da Sparkær havde Europas største....

Skive Folkeblad bringer dagligt på bagsiden rubrikken "De gamle nyheder", der fortæller om begivenheder for 100, 75 og 50 år siden. Knud Olesen er en mand, der gemmer udklip, og vi har lånt et fra 2006, hvor beretningen 100 år før handlede om Sparkær. Den lyder sådan:

"Når man kommer med toget mellem Viborg og Skive og passerer Sparkjær, vil man ikke ret godt kunne undgå at lægge mærke til to nye bygninger i byens østside - det er kirken og tørvefabrikant Hans Nielsens villa "Sparkjærhus", som adskillige allerede benævner den (Nordstjernen, red.).

Denne mands liv har omtrent formet sig som et eventyr. I 1897 gik han i kompagniskab med P. Odgaard fra Tastumgård. Nu gik det stærkt - år for år udvidedes forretningen; den ene tørvefabrik blev anlagt efter den anden ud over moserne, og i stedet for hestekraft anvendtes dampkraft.

Der bliver nu årligt fabrikeret hen ved 30 mio. tørv, og Sparkjær er nu Europas største tørvefabrik."

/hp
Lagt på nettet 12.03.2011 (13:25)