Borgernyt 2010 er på gaden

Den var at finde i postkassen sammen med et girokort til betaling af kontingent for 2010. I den lille folder kan du læse om nogle af Borgerforeningens aktiviteter i det forløbne år.

Du kan også deltage i en lodtrækning om 2 gavekort à 200 kr., hvis du er hurtigt med betaling af kontingentet - nemlig inden 1. december.

I 2009 var medlemstallet 103 husstande. Det er mindre end halvdelen, og det må kunne gøres bedre. Bak op om byens borgerforeningen - det koster kun 100 kr. om året for en hel husstand.

Læs mere i Borgernyt 2010 her

/hp
Lagt på nettet 11.11.2010 (18:05)