Borgermødet i Forsamlingshuset

Bestyrelsen for Forsamlingshuset havde inviteret byens borgere til møde onsdag aften for at få hjælp og ideer til, hvordan udskiftning af taget kan iværksættes. Det blev ikke et tilløbsstykke, idet ku ca. 20 inkl. en fuldtallig bestyrelse mødte op - og de fleste var de såkaldte "Tordenskjolds soldater" - nemlig folk, der er engagerede i byens liv i forvejen.

Jens Erik Tranders redegjorde for status vedr. tagprojektet. Man har tilsagn om 45.000 kr. fra Billingefesten 2009, og det er faktisk det, man har af finansiering p.t. Der er indhentet tilbud på materialer på i alt 71.000 kr., der indbefatter selve tagstenene, isolering og øvrigt materiale. Hertil kommer udgifter til stillads, maskiner m.v., så en samlet pris på 100.000 kr. er vel ikke usandsynlig. Det er så planen, at arbejdet skal udføres af frivillig arbejdskraft.

Under mødet kom det frem, at især afløb og toiletforholdene ikke er i orden, og at en renovering af disse ting bør indgå i et kommende projekt - ja, flere mente, at det faktisk var mere presserende end taget, da det er af afgørende betydning for udlejningen, at disse forhold er i orden.

Der blev drøftet forskellige finansieringsmuligheder - her blev nævnt låneoptagelse, lånegarantier, husstandsindsamling, beboerlån m.v. På mødet blev det oplyst, at 5-6 håndværkere har givet tilsagn om at medvirke til tagarbejdet.

Konklusionen på mødet blev, at bestyrelsen snarest får indhentet priser på de nævnte ting og får udarbejdet et budget og forslag til finansiering og undersøgt finansieringsmuligheder. 

Arbejdet med taget skal gerne udføres i slutningen af august og starten af september.

Opbakningen til mødet var ikke stor, men de Sparkær-borgere, der ikke kom, får senere mulighed for at bidrage til istandsættelsen - enten i form af frivillig arbejdskraft eller ved at deltage i finansieringen på anden vis.

Er denne opbakning ikke til stede, har byen jo ikke brug for et forsamlingshus, og så kan man jo lige så godt rive det ned, i stedet for at poste penge i det.

Læs mere om Forsamlingshuset her

/hp
Lagt på nettet 21.04.2010 (22:15)