Festlig åbning af BillingeparkenTrods tunge skyer og småregn var der mødt rigtig mange mennesker frem til den officielle åbning af Billingeparken lørdag eftermiddag. Den officielle del foregik på det nye amfiteater, hvor de fremmødte fik en lidt fugtig ende, hvis de ikke lige havde medbragt noget at sidde på. Vejret artede sig dog godt lidt senere, og regnen holdt op.

Mogens Frederiksen, der har været en af tovholderne i det 4 år længe projekt, holdt en velkomsttale, hvor han ridsede forløbet op fra dengang den daværende Fjends Kommune overdrog arealet til borgerne i Sparkær og frem til i dag.

Han kunne fortælle om flere sten på vejen, udsættelse p.g.a. af kommunesammenlægning o.s.v., men også om en vedholdende projektgruppe, der har sørget for en finansiering på knap 400.000 kr. og et stort frivilligt engagement fra mange i Sparkær.

Han takkede for opbakningen og ønskede byen tillykke med det nye samlingssted.

aa

Herefter gav Mogens Frederiksen ordet til borgmester Søren Pape Poulsen, der var kommet til Sparkær for at forestå den officielle åbning af Billingeparken. Herover er han krøbet i ly for regnen i teltet, men i sin tale nævnte han, at han havde stor respekt for de initiativer, der blev taget rundt om i lokalsamfundene. - Det er simpelthen nødvendigt, hvis der skal ske udvikling i dag, lød det fra borgmesteren, der også så tilbage på tidligere besøg i Sparkær, bl.a. i forbindelse med høringen om skolestruktur i 2008. - Jo, jeg kender skam godt til jeres engagement her i Sparkær, og skulle jeg glemme det, så er der en (Torsten) der nok skal holde mig opdateret, lød det med et smil, inden han officielt erklærede Billingeparken for åbnet.

Så var der pølser, øl eller sodavand til alle, og man behøvede ikke at finde pungen frem. Pølserne var sponseret af Sparkær Malerfirma ved Michael Olesen og drikkevarerne havde Lokalrådet sørget for.

Ud over amfiteatret indeholder Billingeparken den store asfalterede plads, BMX-banen og træhusene med bænke, og både BMX-bane og asfaltbanen blev indviet af børn fra byen.

Se mange flere billeder fra dagen her.

/hp
Lagt på nettet 21.08.2010 (18:55)