Stor tilfredshed med Billingefesten

Det kunne fremmødte konstatere, da Samarbejdsudvalget mandag aften havde inviteret til kritikmøde i Medborgerhuset. Noget tilløbsstykke var det ikke, men talelysten var stor, og hele programmet blev grundigt gennemgået og drøftet. Efterfølgende har sparkaer.dk modtaget følgen fra Liselotte Busk, der er med i Samarbejdsudvalget:

"Efter afholdelse af årets kritikmøde kan vi konstatere, at der i store linjer er stort tilfredshed med afviklingen af dette års Billingefest. Programmet for festen var godt, og der var flot opbakning til alle aktiviteter.  Det var dejligt at få bragt asfaltbanen samt området bag med i festområdet. Der var enighed om, at det er godt med aktiviteter, hvor folk selv er aktive.

Med det sagt er der jo altid plads til forbedringer og nye tiltag. Og der var mange gode ideer og forslag fremme. Bl.a. et ønske om at man skal kunne forhåndstilmelde sig til hockeyturneringen og tydeligere regler for holdsammensætningen. Desuden var der en del forslag til små ændringer som kan være med til at gøre afviklingen af de enkelte aktiviteter lettere.

Derudover var der forslag fremme om at lave flere forlystelses boder, f.eks. ”Det muntre køkken”, traktorslangetræk og hesteskokast. Der var også forslag til underholdning mere målrettet børn, og måske kunne vi få en efterskole ud til en gymnastikopvisning.

Tak til jer der mødte op, der er helt sikkert noget for Samarbejdsudvalget at arbejde videre med.

God sommer til jer alle
Samarbejdsudvalget i Sparkær"

/hp
Lagt på nettet 28.06.2011 (07:10)