Billedet er fra.....

...1965, hvis vi skal tage Knud Olesens udmelding for gode varer. Det vil vi gerne, men et par ting gør, at der er opstået en smule skepsis om hans tidsfornemmelse m.m.. Men mere om det senere.

Til gengæld skulle det være ganske vist, at manden på mælkevognen er Holger Skov Pedersen, der boede ude på Bækkegårdsvej (det kommer vi også tilbage til) bag ved Vestergaard. Her tager vi Olesens forklaring til efterretning. Det gør vi sådan set også i forhold til årstallet 1965, for han fik opbakning af Kaj Schmidt (tidligere ejer af gården t.h.), der kunne berette, at mejeriet lukkede i 1969, og på et af de andre billeder ses mejeriudsalget i aktivitet. Så lad os bare slå fast, at året er 1965....eller i hvert fald i slutningen af 60-erne.

Når tvivlen om Knud Olesens tidsfornemmelse kom snigende, så skyldes det en diskussion i våbenhuset i Sparkær Kirke efter nytårsgudstjenesten. Og den gik på gadenavne i Sparkær! Som det ses på billedet herover viser skiltet ved Forsamlingshuset "Søndergade". Det var navnet på gaden, inden den blev til Langgade efter kommunesammenlægningen i 1970.

Af andre gadenavne fra dengang huskede undertegnede også Østergade (Østervang) og Vestergade (Bækkegårdsvej), men her mente den tidligere landpost, at der ikke havde været gadenavne før kommunesammenlægningen. Dengang var det nok med navn, Sparkær. Derfor undertegnedes skepsis!

Men afgørelsen var nu ikke svær at få i hus. Det var blot en kontakt til Teknisk Forvaltning, hvor lokale Karna Toft (Præstebakken) kunne bekræfte de nævnte gadenavne før kommunesammenlægningen. Hun har jo nået en alder, hvor hun husker 60-erne i Sparkær, og tilmed blev hun ansat i Fjends Kommune i 1974, hvor hendes første opgave var få de nye gadenavne og husnumre på alle ejendomme i kommunen på plads. Og så fortæller hun, at Præstebakken også dengang hed Præstebakken.

Så skulle den vist være afklaret Knud Olesen :-)

Se flere billeder her.


/hp

Lagt på nettet 03.01.2012 (20:30)