Banedanmark planlægger ny vej ved Sparkær

Det sker som følge af, at man ønsker at nedlægge en række usikrede overkørsler på strækningen mellem Viborg og Skive. Formålet er at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne og på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.


Det er strækningen fra midt på parcel 31, forbi parcel til Sparkær Mosevej, der mangler

Set med Sparkær-øjne åbner "vejanlægget" nye rekreative muligheder for folk med hang til gå - eller cykleture. Det er i den sammenhæng strækningen mellem Lundgaard Teglværk og Sparkær, der er interessant. Her skal der anlægges en vej, der starter ved overkørslen i Lundgaard, og som forløber på den nordlige side af banen. Det er nemlig på denne side, at en række lodsejere har engparceller, som de hidtil har kunnet komme frem til via de planlagt nedlagte overkørsler.

Iflg. planen, som sparkaer.dk er kommet i besiddelse af, er der dog ikke planlagt et vejforløb helt frem til Sparkær. Vejen slutter ved den sidste parcel inden, ca. ½ km fra Sparkær Mosevej. Og det er jo en skam - set herfra, idet en forbindelse med bare en sti til gående, barnevogne og cykler, vil give friluftsfolket helt ny muligheder for at opleve de gamle mosearealer og nyde naturlivet i mosen og engene.

Så her er en sag for enten Lokalrådet eller Sparkær Borgerforening - det er nu, det sker, idet lodsejerne er indkaldt til såkaldt besigtigelsesforretning, der starter med et møde på Højslev Kro den 3. maj.

Se kortudsnit i større format her.

/hp
Lagt på nettet 25.04.2011 (09:30)