Igen et aktivt år i Sparkær Forsamlingshus

Der er fortsat godt gang i aktiviteterne i Sparkær Forsamlingshus, og forholdene udbedres fortsat. Det var det overordnede budskab, da formand Jette Sandal mandag aften aflagde beretning på generalforsamlingen, der havde samlet 14 deltagere.

Udvidelse af p-plads og nyt hegn bag forsamlingshuset var årets største investering, men der er også brugt penge på slibning af gulv m.m. Til det nye hegn fik man et tilskud på 96.000 kr. fra puljen til forskønnelse af mindre bysamfund i Viborg Kommune.

Udlejningen i 2016 har været på niveau med 2015, selv om bestyrelsen har stoppet for udlejning til ungdomsfester midt på året. Ellers omtalte formanden, at udlejningen har været til 23 private fester, gymnastik i Sparkær IF, møder, flæskefest, damefest, spejderafslutning m.m.

Af egne arrangementer omtalte Jette Sandal Dagmar Hansens 100 års fødselsdag, som Forsamlingshuset fejrede med formiddagskaffe, og det fik bestyrelsen ros for. Der har været lotterispil 48 gange i årets løb, og det har givet en indtægt på næsten 100.000 kr. Endvidere har der været fællesspisning, revy, ligesom huset har været lånt ud til outletsalg til fordel til først Billingefesten og senere til købmanden.

Der er 109 medlemmer - lidt flere end i 2015.

Kasserer Erik Tranders gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 89.154 kr. før renter og afskrivninger. Bundlinjen viste et overskud på 2.202 kr. efter fradrag af afskrivninger og renter. Den likvide beholdning er på godt 40.000 kr., og forsamlingshuset har ingen gæld.

Kontingent blev fastsat uændret til 75 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. pr. husstand.

Valg til bestyrelsen var genvalg af Erik Tranders og Lene Heimann, mens Peter Nielsen og Niels Johannesen blev suppleanter.

Under Eventuelt drøftede man, om der skulle afvikles flere fællesspisninger. Det vil bestyrelsen overveje. Og selv om der næsten ikke er mere at renovere, så har bestyrelsen stadig en drøm om en udvidelse af køkkenet i form af en tilbygning. Der er ikke p.t. konkrete planer, men som Erik Tranders sluttede med at at sige: -Vore drømme plejer at gå i opfyldelse, så er der nok noget på vej i den retning.

/hp
Lagt på nettet 30.01.2017 (23.00)