Erfaring forlader Borgerforeningens bestyrelse

Ved aftenens generalforsamling i Sparkær Borgerforening trådte to meget erfarne medlemmer ud af bestyrelsen. Gunvor Langhoff har været med i 16 år og Tommy Kristiansen i 12 år, og de fik begge en stor tak for deres indsats af formand Bjarne Gade (i midten).

De blev afløst af Kristian Olesen og Anne Sofie Brøndum, mens Ruth Brøndum Madsen blev genvalgt og tog en periode mere. Jørgen Kristensen og Tommy Kristiansen blev suppleanter, og Lone Bach Sørensen nyvalgt som revisor i stedet for Mogens Frederiksen.

Ellers kunne formand Bjarne Gade berette om stort set de samme årlige aktiviteter, som tidligere år. Flæskefesten bliver en større og større succes, så stor, at pladserne var udsolgt efter blot 2 dage, hvor der var tilmeldt 100. Den er kommet for at blive, og formanden kunne da også konstatere, at nabobyerne nu er begyndt at kopiere den. Festen giver et pænt overskud, og pengene bliver brugt til gode formål i Sparkær - i 2016 til konsulentbistand i forbindelse med etablering af købmandsforretningen.

Den årlige Sct. Hansaften i Billingeparken er også en pæn succes med ca. 100 deltagere. I år var der ingen båltale, men der bliver der igen i 2017 og 2018, hvor der allerede nu er aftaler med talere. Borgerforeningen er også deltager i byfesten og revyaften, ligesom foreningen står for opsætning af julebelysningen og holder julehygge den første søndag i advent med tænding af lys i træet ved Medborgerhuset.

Borgerforeningen har også ansvaret for driften af Medborgerhuset, hvor der i 2016 er kommet forbedringer i form af et helt nyt tag, ny opvaskemaskine og udendørs lys. Der er mange faste aktiviteter i huset, der også lejes ud til familiefester m.m.

Bjarne Gade glædede sig over, at Sparkær igen har fået en købmand og takkede arbejdsgruppen og de mange frivillige for arbejdet med etableringen. Endelig var foreningen i starten af året sammen med Sparkær IF med til at få uddannet folk til brug af hjertestarteren, der er placeret på Medborgerhuset. Borgerforeningen betaler for driften fremover.

Sparkær Borgerforening har en solid økonomi. Der laves to regnskaber - et for foreningens drift og et for Medborgerhuset. Borgerforeningen havde et driftsoverskud på 11.757 kr. og en beholdning på 71.853,61 kr. mens driften af Medborgerhuset gav et overskud på 5.004,97 kr. Her er en beholdning på 16.620,13 kr.

/hp
Lagt på nettet 06.02.2017 (23.00)