Billingescenen skal have nyt tag

Mogens Frederiksen og Per Pedersen fra Billingeparkudvalget har sendt følgende til sparkaer.dk:

"Vi har sidste år søgt penge hos Støtteforeningen i Sparkær til nyt tag på både Billingescenen og lydskuret. Der er et problem nogle gange med vand, der kommer igennem underlaget, og samtidig er trykket fra græstaget stort, når der kommer store regnmængder. Så derfor er det vigtigt, at vi får skiftet det nuværende til noget mere holdbart og tæt, så vi ikke behøver at tænke på dette de næste mange år.

Det er derfor glædeligt, at vi har modtaget kr. 35.000 ud af de ca. kr. 50.000, vi søgte om fra Støtteforeningen. Jeg vil gerne på Billingeparkudvalgets vegne sige stor tak for pengene, som vil være med til at dække en stor del af de omkostninger, der vil blive ved udskiftningen.

Vores nuværende plan er, at der skal monteres brædder eller plader, inden der lægges en ny type tagpap på, som efter sigende er utrolig stærk. Vi vil selvfølgelig bruge de kontakter og viden, der findes på området for at få den bedste løsning på sigt.

Vi er ikke helt klar over, om de tildelte penge rækker til hele projektet, men så må vi søge nogle flere midler fra fonde og så videre. Der vil også skulle bruges nogle frivillige hænder med at få jord og underlag af samt det nye monteret, og er der nogen, som gerne vil give en hånd med, kan I kontakte mig på 40 36 98 58 eller Per Pedersen på 20 21 91 68. Så vil vi sætte jer på listen, når det bliver aktuel.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det bliver efter sommerferien, eller det først bliver næste år. Men sikkert er det, at vi skal have noget gjort, så vi kan bevare Parkens vartegn ud i fremtiden."

Mogens Frederiksen

/hp
Lagt på nettet 16.05.2017 (22.55)