Kanon overskud ved årets Billingefest

Onsdag aften var der indkaldt til evalueringsmøde for årets Billingefest, der blev afviklet tilbage i juni måned. Her blev årets regnskab også gennemgået, og de 23 fremmødte på mødet kunne glæde sig over et flot resultat på hele 64.187 kr., som er næsten 50.000 kr. højere end sidste år, hvor resultatet blev 16.379 kr.

Det er primært sponsormotion lørdag og salg i baren, der i år har gjort den store forskel, men også andre aktiviteter har givet bedre økonomisk afkast. Sponsormotion indbragte i år 41.896 kr. mod 22.886 kr. i 2016.

Efter regnskabsgennemgangen var der mulighed for at komme med kommentarer til de forskellige aktiviteter og at komme med ideer til evt. nye tiltag. Det gav en livlig snak på kryds og tværs, og det var især tiltag for børn og unge, samt om f.eks. brunch skal være gratis eller ikke gratis, der fyldte i kommentarerne.

Intet blev besluttet, men de forskellige kommentarer blev noteret af Samarbejdsudvalget, der tilrettelægger næste års Billingefest.

/hp
Lagt på nettet 06.09.2017 (21.30)