Anpartsmøde - Min Købmand

Mandag den 2.10. kl. 19.00 afholder vi møde for alle anpartshavere af ”Min Købmand Sparkær” i Forsamlingshuset.

Dagsorden:

                      1. Velkomst

                      2. Orientering om butikkens drift

    Kaffepause / udlevering af anpartsbeviser

                      3. Nye tiltag

                      4. Evt.

Købmanden vil være vært ved kaffe, øl og vand. Vi håber på et stort fremmøde.

På bestyrelsens vegne

Finn Korsholm
Formand

/hp
Lagt på nettet 17.09.2017 (17.30)