Weekendaktivitet i Billingeparken

Weekenden har budt på aktivitet i Billingeparken, både lørdag og søndag.

Lørdag blev den længe ventede afvanding af festpladsen lavet i form af nedgravning af faskiner og brønde. Det var Ole Mackenhauer og Morgens Frederiksen, der klarede den øvelse.

Søndag var der så en god håndfuld mænd med Jens Buhl Christensen i front med motorsaven i gang med udtyndig af læplantningen mod vest mod Rahbechsvej.

Mogens Frederiksen har sendt denne beretning om lørdagens arbejde:'

"Så kom dagen, hvor der blev sat gang i arbejdet med at etablere afvanding af arealet på parkeringspladsen/byfestpladen, som har været et problem med større vandsamlinger de senere år efter at asfaltbanen er kommet til i           Billingeparken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Der er blevet etableret to sandfangsbrønde med riste samt nedgravet 25 stk. faskiner til at af dræne området. Dagen blev kørt med kyndig viden af Ole Mackenhauer, og undertegnede hjalp til, så vi havde det hele var på plads kl.    14.00. En stor tak til Ole for hans velvilje til at hjælpe med dette, så tingene blev gjort rigtigt i forhold til lovgivningen, og tak til Morten Lang for lån af jordlop.                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dette projekt er betalt fra det overskud, som kom fra Billingefesten sidste år, og som var besluttet at gå hertil. Vi håber at dette samt lidt mere jordafretning og planering vil gøre, at vi får et skønnere parkeringsareal samt et super   sted til vores fælles byfest."                                                                                                                                                                                                                                                                               

På vegne af Billingeparken
Mogens Frederiksen

Flere billeder:

/hp
Lagt på nettet 05.03.2017 (23.00)