Danmarks bedste stifinderkobbel er fra Sparkær

Spejderlederne Christian Grocott Ishøi, Jacob Mackenhauer og Søren Frederiksen ´har været til Stifinderturnering og sendt følgende til sparkaer.dk:

I Kristi Himmelfartsferien var Jens Langknivs gruppe fra De Gule Spejdere til Stifinderturnering i Hillerød. Stifinderturneringen er en turnering, hvor stifindere fra hele landet mødes for at dyste i spejderarbejde. Stifindere er aldersgruppen 10 - 12 år, og de arbejder sammen i små grupper, der kaldes kobler. Der var 22 kobler fra hele landet til turneringen.

Der er blevet dystet i aktiviteter som lejrsport, primimad, opgaveløb, foropgave, dagbogsskrivning, bueskydning og turn out. Der gives point i samtlige discipliner, og derudover kan det kobbel, der samlet set scorer flest poin,t vinde hele turneringen og dermed kalde sig Danmarks bedste kobbel.

Fra Jens Langknivs gruppe i Sparkær var vi to kobler afsted med i alt 12 stifindere. De to kobler vandt begge med en delt 1. plads den del af konkurrencen, der hedder turn out, som dækker over samarbejde og god spejderopførsel.

Derudover fik vi en delt 2. pladser og 1. pladser i øvrige delelementer af turneringen, hvilket har betydet, at et af koblerne vandt den samlede turnering og dermed titlen som Danmarks bedste kobbel!

/hp
Lagt på nettet 09.05.2016 (19.20)