Næste skridt mod en købmand i Sparkær

Arbejdsgruppen har nu afholdt indledende møder med to interesserede købmandsemner og sendt sparkaer.dk denne status pr. 4. februar 2016:

- Begge er særdeles kvalificeret på hver sin måde, og begge er godkendt af Dagrofa Udvikling Aps som egnet til at drive købmands butik i Sparkær, fortæller Mikael S. Olesen fra arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen går nu i gang med at undersøge finansieringsbehovet til anskaffelse af manglende inventar, så som frysere, kølere med mere, samt varelager og diverse garantistillelser overfor kommende leverandører.

Herefter udarbejdes et detaljeret drifts- og likviditetsbudget, og efterfølgende skal der igen afholdes møder med købmandemnerne.

- Så vi finder ud af om kapitalbehovet kan ”løftes”, og i den mellemliggende tid afholder vi et ”interessemøde” angående opstarten af købmandsbutikken i Sparkær i Forsamlingshuset, oplyser Mikael Olesen.

Dato følger senere, og på mødet vil arbejdsgruppen undersøge, hvor mange kunder/borgere som vil forudbetale et månedligt beløb til indkøb af varer hos købmanden via PBS (fast hver måned forud).

Der vil også blive mulighed for at stille et mindre ”garantibeløb” som kaution/sikkerhed for hver husstand, f. eks. over for bank eller grossisten.

Alt dette vil og skal sikre en omsætning på minimum 10 millioner hos Sparkær-købmanden og ligeledes være med til at fastholde butikken.

- Vi har nemlig ”fundet” to særdeles egnede og dygtige købmænd til Sparkær, og vi forventer at kunne åbne/starte købmandsbutikken omkring den 1. juli, slutter Mikael Olesen på vegne af arbejdsgruppen for MIN KØBMAND I SPARKÆR.

/hp
Lagt på nettet 04.02.2016 (20.00)