Det nye menighedsråd kom på plads

I aften var der indkaldt til opstillingsmøde til menighedsrådet i konfirmandstuen, og det lykkedes for forsamlingen at få lavet en liste med 6 personer og 2 suppleanter. Det vil sige, at der blev lavet to lister - en for Sparkær med 4 personer og en for Gammelstrup med 2 personer. Det forholder sig nemlig således, at fordelingen med 4 og 2 er besluttet, da de to tidligere menighedsråd blev slået sammen til et.

Listen for Sparkær:
Lone Friis-Hansen
Lisbeth Madsen
Lise Hald
Elvi Engelsmann

Suppleanter:
Kent Hougaard
Henning Bønsøe

Listen for Gammelstrup:
Jytte Dalgaard
Henrik Jakobsen

Her søges der fundet en eller to suppleanter senere.

Der er fortsat mulighed for at opstille andre lister, som så skal indleveres til enten sognepræst Malene Dahl eller den nuværende formand Lone Friis-Hansen i tidsrummet 20. - 27. september.

Kommer der flere lister, skal der afholdes valg den 8.november. Kommer der IKKE flere lister, er de ovenfor nævnte personer valgt og danner menighedsrådet de næste 4 år.

Efter opstillingen var der kaffe og "kirkekage".

/hp
Lagt på nettet 13.09.2016 (23.10)