Menighedsrådsvalg 2016 - Vi har brug for dig!

Tirsdag d. 13. september kl. 19.30 i konfirmandstuen er der orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet for Sparkær-Gammelstrup Sogne.

 
Et menighedsrådsvalg er ligesom et almindelig valg til byråd, regionsråd eller folketing omstændeligt!
 
Vi har derfor brug for dig!
 
Vi skal bruge nogle som vil være stillere (minimum 5 personer) for de kandidater, der ønsker at sidde i menighedsrådet, og skulle der være en enkelt kandidat eller to som vil stille op til valg, så mangler vi også det.
 
 
Menighedsrådet arbejder for at fastholde den solide platform af gudstjenester, undervisning og aktiviteter for børn og børnefamilier, der findes i Sparkær og Gammelstrup sogne.
 
Det er ligeledes at fastholde vores dygtige personale og videreudvikle det musikalske udtryk, der er et særkende hos os samt at iværksætte nye tiltag til gavn for sognelivet.
 
Det er ligeledes vigtig for menighedsrådet at vedligeholde sognenes bygninger, så de er anvendelige til nutidig brug og fremstår velholdte og værdige til kirkens handlinger og aktiviteter.
 
Støt op om menighedsrådets arbejde!

Med venlig hilsen
Malene Dahl
Sognepræst i Sparkær-Gammelstrup
Præstebakken 9, Sparkær
8800 Viborg
Tlf. 29 33 64 07

/hp
Lagt på nettet 02.09.2016 (12.30)