Menighedsrådet har konstitueret sig

Det nye menighedsråd for Sparkær og Gammelstrup sogne har nu konstitueret sig således:

Lone Friis-Hansen – Formand
Lisbeth Madsen – Kirkeværge Sparkær
Lise Hald – Kontaktperson
Elvi Engelsmann – menigt medlem
Jytte Dalgaard – næstformand og kirkeværge Gammelstrup
Henrik Jakobsen – kasserer

/hp
Lagt på nettet 22.11.2016 (12.45)