Sparkær Købmandsforretning Aps er stiftet

Onsdag den 24. august 2016 blev det en realitet, at Sparkær igen får egen købmandsforretning. På den stiftende generalforsamling, der havde samlet små 100 anpartshavere på Sparkær Skole, blev anpartsselskabet Sparkær Købmandsforretning stiftet, og der blev valgt en bestyrelse.

Den kom til at bestå af f.v. Torsten Nielsen, Finn Korsholm, Jesper Lønstrup Jensen, Mikael Olesen, Henrik Andersen og Per Jensen. Iflg. vedtægterne, som blev gennemgået på mødet, skal der i bestyrelsen være fra 5 til 7 medlemmer, og ud over de ovenfor nævnte indtræder også den nye købmand i bestyrelsen.

Inden valget blev vedtægterne grundigt gennemgået og drøftet, og der blev plads til et par ændringer og præciseringer. Finn Korsholm, der hele vejen har været arbejdsgruppens konsulent, orienterede om både økonomien og hele processen før og nu frem mod åbningen af butikken.

- Og det sker lørdag den 1. oktober 2016, fastslog samme Korsholm med fasthed i stemmen, så det må vi regne med, kommer til at ske. Han oplyste blandt andet, at der budgetteres med en årlig omsætning på 8,5 mio. kr. ekskl. moms.

Økonomien er sådan set på plads til at butikken kan starte, men alligevel appellerede arbejdsgruppen for at tegne yderligere anparter for at vi - som det blev sagt - kan "være herrer i eget hus", uden afhængighed at banken.

Stemningen var god, og der var anerkendende klapsalver til arbejdsgruppen for det store arbejde, der er udført for, at det hele er lykkedes.

Lige nu er der travlhed med at få butikkens facade og tag i orden, og det er lovet færdig i uge 36, fortæller Mikael Olesen.

/hp
Lagt på nettet 24.08.2016 (21.30)