Kampvalg om formandsposten i Sparkær IF

Tirsdag aften oplevede deltagerne ved Sparkær IF's generalforsamling noget, de ikke tidligere har prøvet, nemlig at der var to kandidater at vælge imellem til formandsposten efter Ivan Bakholdt.

Resultatet blev, at Hans Peter Johansen fik 15 stemmer og Birgitte Bendtsen 8 stemmer. Alle øvrige valg og besættelse af udvalgsposter gik hurtigt og smertefrit.

Kasserer Karen Ladefoged kunne igen i år fremlægge et kanonflot regnskab med et overskud på godt 94.000 kr. - sidste år var det på 59.000 kr.

Der var indkommet et forslag om igen at indgå i et håndboldsamarbejde med Mønsted IF. Skal det ske, kræver det en generalforsamlingsbeslutning, og det næste år skal derfor bruges til at drøfte et evt. nyt samarbejde med Mønsted IF.

Under Eventuelt var der en længere debat om Sparkær Støtteforenings overtagelse af aftalerne med Skive Festival.

Læs et fyldigt referat her. (pdf)

/hp
Lagt på nettet 24.02.2016 (19.00)