Forsamlingshuset fortsatte renoveringen i 2015

Men nu er der heller ikke det helt store tilbage at tage fat om i huset, der i 2015 er blevet renoveret yderligere for 160.000 kr. Det har betydet nye lofte, helt nye el-installationer, nye lamper og gardiner og maling af væggene.

Det fortalte formand Erik Tranders blandt andet i sin beretning på aftenens generalforsamling, der havde samlet godt 20 medlemmer. Han kunne endvidere berette om god udlejning til både ungdomsfester og andre fester, ligesom både idrætsforeningen, spejderne og dagplejen er blandt lejerne. Der er i 2015 afviklet en enkelt fællesspisning.

Ellers er der de ugentlige bankospil, som er en væsentlig indtægtskilde for huset, og der var en lille diskussion blandt bestyrelsens medlemmer, om der havde været afviklet 51 eller 52 spil i årets løb. Men som udgangspunkt er der bankospil hver tirsdag.

Der er styr på økonomien i Forsamlingshuset. Renoveringen er gennemført uden optagelse af lån, og årets driftsresultat før afskrivninger blev godt 20.000 kr.

Valgene blev hurtigt overstået. Else Poulsen ønskede ikke genvalg efter flere år i bestyrelsen, og hun blev erstattet af Susanne Juncker, mens Jette Sandal blev genvalgt. Som suppleanter valgtes Elvi Engelsmann og Pia Lundgaard Jensen. Som revisorer blev Anders Bech og Kaj skov genvalgt.

Under "Eventuelt" var der stor ros til bestyrelsen for det fortsatte renoveringsarbejde. Bestyrelsen efterlyste selv flere hjælpere til bankospillene, hvor der er brug for afløsere, uden at man skal være bundet hver gang.

En hjertestarter nr. 2 i Sparkær blev også vendt, og hvis det blev aktuelt, var Forsamlingshuset klar til at placere den der og stå for driften.

Endelig gjorde bestyrelsen opmærksom på fællesspisning den 19. februar kl. 18.30 (læs mere andet sted på sparkaer.dk)

/hp
Lagt på nettet 08.02.2016 (23.30)