Evalueringsmøde om Billingefesten

Årets Billingefest er for længst vel overstået, og Samarbejdsudvalget har før sommerferien evalueret på festen.

Torsdag den 1. september kl. 19.30 er der offentligt evalueringsmøde i Medborgerhuset, og her kan alle komme med ris, ros og forslag til ændringer i festen.

På mødet vil der blive fremlagt regnskab for årets Bllingefest. Dagsorden for mødet:

1. Velkomst v/Hans Jørgen

2. Valg af ordstyrer

3. Gennemgang af Billingefesten 2016

4. Forslag til næste års fest og evt. forbedringsforslag

5. Fremlæggelse af regnskab v/Lene Nielsen

6. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde

/hp
Lagt på nettet 08.08.2016 (11.30)