Stabilitet i Borgerforeningen

Aftenens generalforsamling tegnede et billede af en forening med styr på tingene, en stabil økonomi og en bestyrelse, der ikke render af pladsen.


Borgerforeningens bestyrelse: Bagerst f.v.: Frank Lauridsen, Tommy Kristiansen og Bjarne Gade. Forrest f.v.: Ruth Brøndum og Gunvor Langhoff.

15 deltagere hørte formand Bjarne Gade fortælle om årets aktiviteter, der indeholdt "de faste" som Skt. Hansfest, deltagelse i Billingefesten, Ren By, Flæskefest og julebelysning, som igen blev tændt med sang ved Medborgerhuset.

Revyen i efteråret, som Borgerforeningen er medarrangør af, har udviklet sig til en stor succes med over 100 deltagere. Den har afløst høstfesten, og formanden glædede sig over, at der også er opbakning, når der laves om på traditionerne.

Af nye tiltag i 2015 nævnte han blandt andet hjertestarteren, som Borgerforeningen har arbejdet på at få til byen længe. Hele to gange har man søgt i 2015, og efter det sidste afslag var man klar til selv at investere penge i et køb. Men så dukkede den pludselig op af sig selv, da Karen Ladefoged fik henvendelsen gennem Dansk Folkehjælp.

Borgerforeningen sørger også for driften af Medborgerhuset og får hertil et årligt beløb fra Viborg Kommune. Men derudover lægges en masse frivillige kræfter i at holde gang i huset, der bliver brugt flittigt. I årets løb er der sket forbedringer med nyt lys, nye tæpper, malet, ligesom det lille værelse er sat i stand. Endvidere er der udenfor lavet et læskur til dagplejernes barnevogne.

Regnskabet er delt op i to - et for Borgerforeningen og et for Medborgerhuset. Og kasserer Gunvor Langhoff kunne fremlægge to regnskaber, der begge havde positive tal på bundlinjen. Borgerforeningen med et resultat på godt 20.000 kr. og Medborgerhuset på knap 3.000 kr. Der har været en tilbagegang i medlemmer fra 135 i 2014 til 111, men det kan skyldes, at nogle endnu ikke har betalt deres kontingent.

Valgene var let overstået. Bjarne Gade og Frank Lauridsen blev genvalgt til bestyrelsen, der fik Elvi Engelsmann og Jørgen Christensen som suppleanter. Der var også genvalg til Mogens Frederiksen som revisor og Knud Olesen som revisorsuppleant.

Under evt. blev den aktuelle sag om en ny købmand berørt. Mikael Olesen fra arbejdsgruppen var til stede, og han gav en redegørelse for forløbet både før, og efter at butikken var blevet solgt til MLI Huse. Han er stadig meget optimistisk med hensyn til, at det lykkes, og senere på ugen er der møde to potentielle købmænd. Han nævnte også, at der vil indgå frivilligt arbejde i renoveringen af butikken, og at mange allerede har meldt sig.

Traditionen tro sluttede aftenen med kaffe og pålægskagemand.

/hp
Lagt på nettet 01.02.2016 (23.00)