Status quo for Billingefesten

I aften var der offentlig evalueringsmøde for årets Billingefest i Medborgerhuset. Her kunne kasserer Lene Nielsen fremlægge regnskabet, der viste stort set samme overskud som i 2015 - nemlig 16.379 kr.

Overskuddet var på forhånd tildelt Billingeparkudvalget under Sparkær IF til udbedring af forskellige ting - først og fremmest dræning af pladsen. Det vil iflg. nogle af udvalgets medlemmer, der var til stede i aften, ske her i løbet af efteråret.

Ellers var det småt med tilkendegivelser og forslag til ændringer næste år. Der blev dog talt om Billingespillet, som iflg. Per Pedersen fra Amatørteaterforeningen sandsynligvis vil komme til at bestå af et mix af de tidligere Billingespil, som blev skrevet af lokale. Det arbejdes der i hvert fald på.

Og det skal ses i lyset af, at der næste år kan markeres en milepæl, idet det bliver Billingefest nr. 40 efter starter i 1978.

/hp
Lagt på nettet 01.09.2016 (21.50)