Hjertestarter er nu på vej til Sparkær

Der har været talt om det meget længe, men nu er det ganske vist. Sparkær får en hjertestarter, og den er helt gratis!

Det er et projekt mellem Dansk Folkehjælp og Trygfonden med overskriften ”Førstehjælp i lokalområdet”, der sender hjertestarteren til Sparkær. Kontakten er sket til Karen Ladefoged, Sparkær Idrætsforening, der tidligere har arrangeret et førstehjælpskursus via Dansk Folkehjælp.

- Dansk Folkehjælp afvikler et 13 timers førstehjælpskursus til 16 personer, som vil være kontaktpersoner til hjertestarteren. Når kurset er afviklet, opsætter Dansk Folkehjælp hjertestarteren, begge dele kvit og frit, fortæller Karen Ladefoged.

Udgifter til forplejning under kurset afholder Idrætsforeningen, der også er tovholder på at finde de 16 interesserede personer. Efterfølgende laves der en telefonkæde med kontaktpersonerne. Her kan der sagtens være flere end de 16 kursister, da rigtig mange allerede har førstehjælpskurset og dermed kan indgå i telefonkæden. Der bliver udarbejdet en informationsfolder til uddeling i vores område, hvor også telefonnummer på kontaktpersonerne er med.

- Når hjertestarteren er etableret overdrages den til Sparkær Borgerforening, og det er aftalt, at Borgerforeningen afholder de driftsomkostninger, der vil være fremover, oplyser Karen Ladefoged.

Placering af hjertestarteren er endnu ikke helt besluttet, men mulighederne er Medborgerhuset eller Forsamlingshuset.

Hermed en opfordring til alle Jer, der vil være en del af det frivillige korps af kontaktpersoner ved hjertestarteren og gerne vil have kurset, til at henvende Jer hurtigst muligt til Karen Ladefoged på telefon 30 57 70 53 eller mail karenladefoged@gmail.com. Kurset vil blive afviklet i januar/februar måned i Sparkær IF’s klubhus.

Har du allerede gennemgået kurset og gerne vil være med, bedes du også give besked hurtigst muligt til undertegnede.

/hp
Lagt på nettet 08.12.2015 (19.30)