Købmandsbutikken og hjertestarter fyldte på generalforsamling

Det var gamle travere som den tomme købmandsbutik og en hjertestarter i Sparkær, der fyldt godt i debatten på Borgerforeningens generalforsamling mandag aften i Medborgerhuset. En pæn forsamling på 16 skabte en livlig debat om flere emner i byen.

Men generalforsamlingen startede en smule vemodigt. Formand Bjarne Gade, der trådte til, da den hidtidige formand gennem 11 år Leif R. Christensen pludselig døde kort før jul, nævnte til en start, at foreningen og Sparkær har meget at takke Leif Christensen for gennem hans virke i Sparkær Borgerforening.

Herefter gennemgik han i kronologisk orden de arrangementer, som Borgerforeningen har deltaget i i 2014:

Flæskefest med stor opbakning (70-80) og et pænt overskud.

Ren By i foråret, hvor der var knap så mange deltagere som tidligere.

Indvielse af "Trinbrædtet" i foråret, hvor foreningen var vært ved grillpøler og Lokalrådet sørgede for drikkevarer.

Skt. Hansaften i Billingeparken med stor deltagelse og båltale af sognepræst Malene Dahl.

Billingefresten, hvor Borgerforeningen sørger for traktortræk, slikvogn og som noget nyt motorcykeltur.

Søparken er blevet reduceret arealmæssigt, da aktiviteterne nu sker i Billingeparken, men der er fortsat bænkesæt, så man kan nyde medbragt kaffe m.m.

Ny belægning ved Medborgerhuset er blevet lagt.

Medarrangør til revyaften, der samlede 100 med den nye form uden musik og dans.

Julebelysningen er blevet gennemgået og renoveret - en tak til Bjarne Mackenhauer for at stille gummiged til rådighed.

Julehyggedag har afløst juletræsfesten. Her blev lysene i træet ved Medborgerhuset tændt den første søndag i advent med efterfølgende fuldt Medborgerhus.

Og så er der igen trukket lod om gavekort blandt medlemmerne.

Under debatten blev der efterlyst et skilt ved Langgade, der viser ned til Søparken - bestyrelsen vil rette henvendelse til Viborg Kommune. En hjertestarter blev endnu engang drøftet, og mange kunne ikke forstå, at man i Sparkær ikke er i stand til at få en sådan etableret. Mange har snakket om det, men der er ikke sket noget. Bestyrelsen lovede nu at tage hånd om det.

Og så fyldte den tomme købmandsbutik endnu engang meget og fik mange ord med på vejen. Knud Olesen rejste spørgsmålet, og det endte med, at han vil forsøge at samle en lille gruppe, der skal undersøge mulighederne for den tomme bygning.

Kasserer Gunvor Langhoff fremlagde to regnskaber - et for Borgerforeningen og et for Medborgerhuset. Begge steder er der en god økonomi. Medborgerhuset, som Borgerforeningen driver med tilskud fra Viborg Kommune, havde et overskud på 4.293,97 kr. og en kapital på 8.774,77 kr., mens Borgerforeningen resultat blev på 9.510,43 kr., som fik beholdningen op på 39.683,21 kr. Kassereren kunne berette om et rekordstort medlemstal på 136.

Der var genvalg til 3 bestyrelsesmedlemmer - Gunvor Langhoff, Tommy Kristiansen og Ruth Brøndum. Frank Lauridsen fortsætter sammen med formand Bjarne Gade. Suppleanter blev Kristian Olesen og Jørgen Christensen. Der var også genvalg til revisor Mogens Frederiksen og suppleant Knud Olesen.

Under eventuelt blev sparkaer.dk nævnt som en velfungerende side, der bruges meget. Det viser et besøgstal i 2014 på knap 64.000.

Generalforsamlingen sluttede med kaffe, øl, sodavand og en fremragende pålægskagemand.

/hp
Lagt på nettet 02.02.2015 (22:30)