Forsamlingshuset fortsætter renoveringen

Selv om der er sket store forbedringer de seneste år, ligger bestyrelsen for Sparkær Forsamlingshus ikke på den lade sige, men fortsætter med yderligere forbedringer. Det fremgik af beretningen fra formand Erik Tranders på generaslforsamlingen mandag aften, der havde samlet 13 deltagere ud af foreningens 92 medlemmer.

I året, der er gået, er der blandt igen opsat en foldedør, så den lille sal nu kan udlejes. Der indkøbt en ny gulvvasker, sat reol op til opvaskebakker samt sat nyt hegn op til naboen. Men det slutter ikke her, for der er allerede planer for det kommende år, hvor den står på nye lofter, nyt el og lamper m.m.

- Vi har læst i avisen, at vi har fået 50.000 kr.fra en pulje i Viborg Kommune til renovering af forsamlingshuse, så det regner vi med er rigtig, selv om vi ikke har fået direkte besked, fortalte Erik Tranders. Herudover er Forsamlingshuset også lovet et evt. overskud fra årets Billingefest.


Erik Tranders viser det nye stålbord, der er opsat i kælderen

Endelig er man i gang med at sætte kælderen i stand med nye borde, reoler og maling over det hele. Det er lovet klar til fællesspisningen den 10. april, hvor der vil blive mulighed for at se de nyistandsatte lokaler.

Forsamlingshuset har en god og sund økonomi. Det fremgik af det regnskab, som kasserer Else Poulsen fremlagde. Godt nok blev årets resultat et minus på godt 24.000 kr., men det skyldes udelukkende eengangsafskrivninger på nye anskaffelser. Selve driften er i en god gænge med stigende udlejning, og en likvid beholdning på ca. 50.000 kr. betyder, at der er noget at stå imod med.

Der var genvalg til formand Erik Tranders og Gerda Nielsen, mens Lene Heimann afløste Hans Jørgen Andersen i bestyrelsen. Suppleanter er Erna Kamstrup og Kaj Skov. Revisorer er Anders Bech og Kaj Skov og revisorsuppleant blev Hans Peter Johansen.

Under Eventuet var der ideer om at etablere internet i huset, så det evt. kunne udlejes til comoputeraftener eller lignende, loppemarked og modeopvisning med genbrugstøj. Bestyrelsen drøfter senere ideerne.

/hp
Lagt på nettet 16.02.2015 (21:30)