Præsten flytter...

Dette lidt overraskende budskab står at læse på forsiden af en lille folder, der er dumpet ned i postkasserne i Sparkær.

Åbner man folderen viser det sig dog, at det ikke er præsten selv men kirkekontoret, der igen bliver en del af præstens opgaver i præstegården på Præstebakken.

Det vil sige, at alle henvendelser vedr. dåb, vielser, begravelser, nævneændringer, attester, erklæringer o.s.v. fra 1. september skal rettes til Malene Dahl i stedet for til kirkekontoret i Stoholm.

Det betyder også, at kirkebladet, der hidtil har været fælles med Feldingbjerg og Kobberup sogne, fremover vil udkomme som et selvstændigt kirkeblad for Sparkær og Gammelstrup sogne - første gang i starten af 2015.

Der oplyses ikke noget om den dybere årsag til ændringerne, men det er da imod tidens trend med, at alting skal samles og gøres større. Så herfra velkommen til en decentral løsning!

/hp
Lagt på nettet 25.08.2014 (14:50)