Sparkær sagde farvel til Leif

Flagene gik på halv i hele Sparkær i dag, da mange tog afsked med Leif Christensen, der døde i torsdags.

Vi har modtaget disse mindeord fra bestyrelsen for Sparkær Borgerforening, hvor Leif har været en fremtrædende formand de seneste 10 år:

Mindeord for Leif Ramsdahl Christensen

Leif Ramsdahl Christensen blev født den 4. december 1956 og er opvokset i Løgstrup i en søskendeflok på 6 børn.

Leif startede tidligt med at arbejde på landet og kørte også maskinstation. Som ganske ung begyndte han som selvstændig kartoffelavler, en beskæftigelse, som han var passioneret for og som også blev hans levevej gennem en længere årrække. Gennem de seneste år har Leif ernæret sig ved at køre grise for SPF.

Uanset hvad han lavede, var Leif stolt af sit arbejde, og han var meget pligtopfyldende. Han var af alle en meget afholdt medarbejder og hans store overblik, imødekommenhed og ihærdighed medførte, at han blev instruktør for nye medarbejdere.

Leif flyttede sammen med hustruen Susanne i Sparkær i 1980, og de fik i 1994 sønnen Benjamin. Hjemmet har altid været åbent og meget gæstfrit, ligesom Leif satte en ære i, at tingene var i orden og vedligeholdt.


Leif blev hurtigt en rigtig ”Sparkærmand” og har haft en central position i lokalsamfundet og i byens foreningsliv. Leif har været aktiv i ungdomsfodbold i idrætsforeningen. Han har desuden været aktiv dilettantspiller i amatørteaterforeningen, hvor han har givet os alle mange og gode grin gennem årene. Hans indsats og frivillige arbejde i forbindelse med byens årlige Billingefest har været uvurderlig, fx har han ofte ofret adskillige feriedage som formand til glæde og gavn for byens borgere.


For os har Leifs indsats som formand gennem 10 år i Sparkær Borgerforening været særlig betydningsfuld. Han har været foregangsmand og vist vejen i mange nye initiativer og tiltag.

Vi kan som eksempler nævne: Mande-flæsefest i forsamlingshuset, Sankt Hans fest, Billingefest, ”Ren by” projekt, renovering og vedligehold af Søpark og Medborgerhus, juletræsfest og julebelysning i byen.


Leif var en mand i byen, som alle kender, han var én, der kunne snakke med alle, og én vi alle kunne lide for hans lune væsen.
Leif efterlader et tomrum i os alle og i Sparkær by, men mindet om Leif vil altid stå stærkt.

Vores tanker går til Susanne og Benjamin.
 

Æret være Leifs minde!
 

På vegne af Sparkær Borgerforening;
Gunvor – Åge
Ruth – Niels
Tommy – Berit
Bjarne - Tina
 

/hp
Lagt på nettet 16.12.2014 (20:35)