Årets overskud blev på 2,30 kr.

Ikke i 2014 men tilbage i 1909 i et regnskab for Sparkær Boldklub, som fremgår af en medlemsbog, som Sparkær IF er i besiddelse af.

I denne medlemsbog fra 1906 findes der et regnskab fra 2009 med nogle interessante tal. Året gav et overskud på 2,30 kr. ud fra indtægter på 12,65 kr. og udgifter på 10,35 kr.
Der er kun to indtægtsposter - 2,15 kr. er overskud fra bal, og 10,50 er medlemskontingent, som i øvrigt var 50 øre om året.

Den største udgift er på 2,85 kr. til en blære til bolden (som sikkert var den eneste i klubben), et restafdrag på bolden på 1,15 kr., rep. af bolden på 0,65 kr. og en snøre til bolden på 0,25 kr.

Af øvrige udgifter kan nævnes 1,35 kr. til kridt og 0,35 kr. til billetbånd til bal. Jo, der var andre beløb i regnskaberne dengang.

Følg i øvrigt med på Sparkær IF's facebookside med gamle billeder.

/hp
Lagt på nettet 29.10.2014 (20:00)