Travlt år i Borgerforeningen

En gennemgribende renovering af Medborgerhuset er det, der har fyldt mest for bestyrelsen i Sparkær Borgerforening i 2013. Det fremgik af formand Leif R. Christensens beretning på foreningens generalforsamling torsdag aften.

Medborgerhuset har fået helt nyt køkken, nye gulve, nye el-installationer, ligesom der er malet og frisket op, så huset nu er i fin stand. I alt en investering på ca. 110.000 kr. Læs mere om renoveringen her.

Men foreningen har også vanen tro været arrangør og medarrangør af flere begivenheder i Sparkær. Året startede med et succesfuldt besøg på Viborg Rådhus med 40-50 deltagere.

Så fulgte den traditionelle "Flæskefest" i Forsamlingshuset, der har omkring 80 deltagere - samme antal, som er klar igen på lørdag til en gentagelse.

"Ren By", som blev gennemført i april, manglede deltagere i forhold til tidligere, men foreningen vil igen i år arrangere en lørdag formiddag, hvor der samles skidt i og omkring Sparkær.

Ved Sparkær Skoles 50 års jubilæum i juni var Borgerforeningen den glade giver af en kæmp kagemand til alle, der kom forbi skolen på jubilæumsdagen. Senere på sommeren var man med i Billingefesten og Skt. Hansfesten.

I august var Borgerforeningen sponsor for Cirkus Mascot, der dermed kom til at spille for fuld telt i Sparkær. Det kostede foreningen ca. 11.000 kr. I september var der høstfest, mens juletræet i starten af december måtte aflyses på grund af manglende interesse.

Julebelysningen var igen i år en del af beretningen, og bestyrelsen er ikke tilfredse med, at det slukkes allerede kl. 21.30. - Vi skal i dialog med Energi Viborg om det, for det er for kort tid med det arbejde, vi har med op- og nedtagning, sagde Leif R,. Christensen.

Regnskabet viste et større underskud, men det var planlagt, idet der var sparret op til renoveringen af Medborgerhuset. Der er stadig penge på kistebunden, og foreningen har en sund økonomi.

Valgene var hurtigt overstået. Leif R. Christensen - der har været formand i præcist 10 år - blev genvalgt, mens Bjarne Gade afløste Frank Lauridsen i bestyrelsen. Suppleanter blev Frank Lauridsen og Jørgen Christensen. Som revisor blev Mogens Frederiksen valgt, mens Knud Olesen blev suppleant.

Under "Eventuelt" rejste Knud Olesen spørgsmålet, om Sparkær ikke snart skal have en hjertestarter. Bestyrelsen lovede at tage initiativ og kontakt til Lokalrådet for at få gang i anskaffelsen.

Endvidere rejste Knud Olesen spørgsmålet om købmandsforretningen. Han mente, at man en gang for alle burde indkalde til et møde og finde ud af, om byens borgere er interesserede i at arbejde for sagen. Den del ville bestyrelsen ikke lige tage sig af, men henviste til Lokalrådet.

Ellers var der ros til bestyrelsen for deres måde at drive og holde Medborgerhuset på, ligesom der var ros for lysene i træet ved Medborgerhuset.

14 deltog i generalforsamlingen, som blev ledet af dirigent Mogens Frederiksen. Han kunne efter godt en times møde lade forsamlingen tage hul på den flotte pålægskagemand.

/hp
Lagt på nettet 20.02.2014 (22:10)